Shri B.K. Nehru, ICS
21-01-1972 – 20-09-1973
Shri L.P. Singh, ICS
21-09-1973 – 11-08-1981
Shri S.M.H. Burney, IAS
12-08-1981 – 11-06-1984
Gen. K.V. Krishna Rao, PVSM
12-06-1984 – 07-07-1989
Shri Chintamani Panigrahi
10-07-1989 – 19-03-1993
Shri KV Raghunatha Reddy(Addl.ch)
20-03-1993 - 30-08-1993
Lt. Gen. V.K. Nayar, PVSM, SM
30-08-1993 – 22-12-1994
Shri O.N. Shrivastava
23-12-1994 – 01-12-1999
Shri Ved Marwah
02-12-1999 – 11-06-2003
Shri Arvind Dave
12-06-2003 – 05-08-2004
Dr. Shivinder Singh Sidhu
06-08-2004 – 22-07-2008
Shri Gurbachan Jagat
23-07-2008 – 28-07-2013
Dr. Ashwani Kumar (Addl. Charge)
29-07-2013 – 30-12-2013
Shri V.K. Duggal
31-12-2013 – 14-09-2014
Dr. Krishan Kant Paul (Addl. Charge)
15-09-2014 – 15-05-2015
Dr. Syed Ahmed
16-05-2015 – 27-09-2015
Shri V.Shanmuganathan (Addl. Charge)
30-09-2015 – 20-08-2016
Dr. Najma Heptulla
21-08-2016 – 01-05-2018
Prof. Jagdish Mukhi (Addl. Charge)
02-05-2018 – 30-05-2018
Dr. Najma Heptulla
31-05-2018 – 26-06-2019
Shri P.B. Acharya (Addl. Charge)
27-06-2019 – 22-07-2019
Dr. Najma Heptulla
23-07-2019 – 11-08-2021
Shri Ganga Prasad (Addl. Charge)
12-08-2021 – 26-08-2021
Shri La. Ganesan
27-08-2021 – 21-02-2023